Csatornázás csőcserével
Amikor csak a csőcsere segít

A sokszínű szennyvíz – avagy miben gázol a duguláselhárító

A Nagy csatorna-sztoriban megírtuk, hogyan kezdődött úgy 3000 évvel ezelőtt a szennyvízkezelés, szennyvízgyűjtés. Ha belegondolunk, igazán eget rengető változás ezen a téren nem történt. A fekete és a szürke víz azóta is jól van, köszöni, a csatornahálózatban halad karrierje az ülepítőkön át a célig, a duguláselhárítókra pedig éppen úgy szükség van, mint anno, szükség volt.
A történet annyiból vett gyökeresen más irányt hálisten, hogy közben kiderült, micsoda környezetkárosító hatása van a csatornába be-, majd onnan kikerülő, kezeletlen anyagnak! Ezt felismerve és belátva kézbe vettük a szenny sorsát, mely egyúttal nagymértékben meghatározza a mi sorsunkat is, hiszen részei vagyunk a körforgásnak. Ezt nem csupán mint duguláselhárító szakember mondom, hanem mint felelős magánember!

Beszéltünk kicsit a duguláselhárításról is!

Murphy is megmondta: ami eldugulhat, az el is dugul. Szemben az ókori, középkori dugulások megszüntetőivel, nekünk összehasonlíthatatlanul könnyebb dolgunk van, hiszen olyan technikai és technológiai háttér van mögöttünk, mellyel minden dugulást, eltömődést meg tudunk szüntetni. A teljesség legkisebb igénye nélkül:

  • Woma (magasnyomású csatornamosó),
  • vákuumos, vegyszeres elhárítása a dugulásnak,
  • spirálos, kézi csőgörény,
  • kamerás nyomvonal-felderítés…

Mindennapi vízszennyezéseink (kommunális, ipari, mezőgazdasági):

Azon emberi tevékenységekből eredő következmény, mely a víz fizikai, kémiai, biológiai jellemzőit ártalmasan módosítja, és ennek következtében emberi fogyasztásra alkalmatlanná válik. Mesterséges vízszennyezésen kívül árthatunk „természetes vízszennyezéssel” vizeinknek rögtön a vízgyűjtő területen is (például permetezés, műtrágya, stb.)

Mindennapi szennyvíztisztításaink (mechanikai, és biológiai módszerrel):

A tisztítótelepek feladata a nem oldható anyagok le- és kiszűrése, illetve a szervesanyagok biológiai, kémiai segédlettel való lebontása.

Kommunális szennyvíz:

Minden, amit a csatornába engedünk. Mosogatóvíz, fürdővíz, vizelet, széklet, stb.. Szervesanyag-tartalmánál fogva azért nagyon veszélyes, mert lebontása során csökken a víz oldott oxigéntartalma.
Nem mellékes, hogy tele van vírusokkal, baktériumokkal.
A tisztítótelepre érve a szennyvízből legelőször mechanikusan az oldhatatlan, lebegő, úgynevezett rácsszemetet szűrik le, illetve a homokfogó visszatartja a nehéz, szemcsés ülepedőanyagot. Az olaj és zsírfogó traktuson áthaladva a karrier az előülepítő medencében folytatódik. Itt két órát pihen főhősünk. Ez alatt a fel nem oldódott (vagy oldhatatlan) anyagok leülepednek. Ezt az iszapot tárolóba rámolják.

Szennyvíz, te drága – szűr, sűrít, gyűjt, derít

Sokat tehetünk azért, hogy „háztartási” szennyvizünk minél kevésbé terhelje a természetet – ne feledjük el, sokat tehetünk ily módon a dugulásmegelőzés érdekében is. Cseréljük le kémiai tisztítószereinket természetes tisztítószerekre. Remekül tisztít a mosódió! Ha lehet, kerüljük el a felesleges anyagok használatát, pl. WC-dezodor. (A WC-be helyezett illatosítókat becézem így.) Nem kell fél tekercsnyi papír sem egy-egy pisi után.
Rengeteget tudnék mesélni duguláselhárítási megtapasztalásaim közül, melyekben kart karba öltve járt együtt az igazi, módszeres, ráadásul sokba kerülő környezetszennyezés, és lefolyóink hatékony eltömítése. Mosószer-lerakódás, megkövesedés a csőben – duguláselhárítóként rémálmaink egyike, hiszen úgy kell lebányászni a csőfalról, hogy az ne sérüljön. Nem beszélve a gyenge lejtésű, hosszabb csővezetékről: hogy abba milyen előszeretettel halmozódik fel a súrolószer! A dugulás megszüntetése ezekben az esetekben nem kevés jártasságot, és türelmet igényel.
Félre a dugulással, hárítsuk most azt másra! Mi kísérjük tovább a szennyvizek mibenlétét, pályafutását!

Ipari, mezőgazdasági szennyvíz:

Ahány ipar, ahány gyár, annyi szennyvíz, annyiféle tisztítás. Nem szeretnék csúnya szavakat használni, teszem azt … extrakció, adszorpció. A lényeg: jó néhány szisztémát kidolgoztak az ipari, mezőgazdasági szennyvíz ártalmatlanítására. A legkorszerűbb, és szerintem eszményi megoldás alapja az élő szervezetek, mikroorganizmusok közreműködtetése.
A folyamat általában adott séma szerint zajlik: első állomás egy mechanikai tisztítás (rács), a következőben „előülepedik” a massza, a soron következő a biológiai (oxigént igénylő mikroorganizmusok működése), kis utóülepítés, majd eztán jön a kémiai derítő, térbeli tisztítás, szűrés, fertőtlenítés.
Kis hab a tortán, történeten:
A leülepedett iszapot (mind a szervetlen, mind a szerves visszmaradványokat) rothasztótornyokba viszik, ahol zömmel metánbaktériumok munkájával, és hőenergia bevetésével elhelyezhetővé rothasztják.
Az ipari szennyvizeket több szempontból jellemzik. Az üzemek szennyvizei leginkább meghatározó tulajdonság szerint csoportosíthatóak. Lehetnek radioaktívak (kórházak, atomerőművek, laborok), savakkal erősen terheltek (margaringyártók, savanyítóüzemek), magas szervesanyag tartalmúak (vágóhidak, konzervgyárak, cserzőüzemek), fertőző jellegűek (állati tetemfeldolgozók, enyvgyártók), és sorolhatnánk.
De nem soroljuk tovább, egy bejegyzésre elég ennyi Való Világ…
Miként és hogyan kanyarog tovább a szennyvízmeder? Kísérjük tovább a következő részben!
Szennyvíz doktorok 3. – a duguláselhárítás magasiskolája

***

Előző rész:

Szennyvíz doktorok 1. – a duguláselhárítás magasiskolája

Duguláselhárítás előtt

Tél tábornok és a szennyvíztárolók

Budapest és környéke időjárását figyelve,  egyre szembetűnőbb számomra az a jelenség, hogy egyik nap esik, a másik nap már olvad is az előző nap lehúllott csapadék.
Sajnos szoros összefüggéseket találhatunk a hóolvadás és duguláselhárítás vonatkozásában, hiszen a csatornázatlan területeken, ahol a központi szennyvízelvezetés nem megoldott, még mindig emésztőgödrök biztosítják a háztartásban elhasznált víz tárolását.
Az gondolnánk, hogy Budapest összes kerületében már időtlen idők óta megoldott a csatornázás, de a valóságban sajnos még a főváros több kerületében is várat magára a szennyvízelvezetés központi kiépítése.
Budapest környékén végzett munkáim során azt tapasztaltam, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javult a csatornázatlan területek felszámolása, sőt bizonyos értelemben agglomerációs települések meg is előzik a budapesti csatornázási állapotokat.
Na, de térjünk vissza a duguláselhárítás illetve a hóolvadás összefüggéseire.
A jelentős csapadék(hó) olvadása, könnyen utat találhat  a szennyvíztároló felé, így az megtelhet vízzel, ezzel pedig megakadályozhatja a rákötött szennyvíz tárolóba való jutását.
Márpedig, ha a szennyvíz nem tud beleömleni az erre a célra kialakított tárolóba, akkor a csővezetékben rekedt szenny elzárja a vezeték átjárhatóságát.
Ez pedig egyet jelent a dugulás megjelenésével, továbbá a duguláselhárítás szükségességét is körvonalazni sejteti. Szerencsésebb esetben a szennyvíz elszállításával megoldódik a szükséghelyzet otthonunkban, így a duguláselhárítás nem terheli plusz kiadásként családi költségvetésünket.
Sajnos legtöbben nem ilyen szerencsések, hogy megspórolják a duguláselhárítás kiadásait, mivel már későn jutnak arra a felismerésre, hogy a probléma hátterében a feltelt szennyvíztároló áll.
A duguláselhárítás kiadásait leginkább a lefolyóból érkező furcsa zajok, jelenségek idejekorán való felismerésével tudjuk elkerülni.
A bugyogó, kurtyogó hangok, minden esetben figyelmeztető jelleggel bírnak, ezért ilyenkor a tároló vizsgálata mindenképp indokolt, még akkor is, ha előzőleg szállíttattunk szennyvizet.
Nyilvánvaló, hogy nyári csapadékmentes időszakban nem állhat fenn az előzőleg kiürített tároló feltelítődése, így ilyenkor a “furcsa” lefolyóhangok csak egy “egyszerű” dugulás kialakulását jelezhetik.
Az alkalmat megragadva ismételten és nyomatékosan hangsúlyoznám, hogy a szennyvíztároló rendszeres felügyelete mindenképp kívánatos a dugulások ill. a duguláselhárítás elkerülésére szempontjából.
Persze nem kell betegesen rabjává válnunk a bűzös tárolónk felügyeletének, csupán időszakonként belekukkantanunk érdemes, ellenkező esetben nem lesz hová belekakkantanunk. 🙂
Tehát: Hóolvadás, felhőszakadás, ill. csapadékos időszakban a kukucskálás megengedett sőt kívánatos is. Mondanom sem kell, hogy nem a szomszédasszony, szomszéd irányában értendő a kíváncsiskodás, hanem a kevésbé dekoratív és látható emésztőgödör irányába tereljük érdeklődésünket.
A lefolyóvezetékünk egyéb kültéri “objektumait” is érdemes bevonni felügyeletünk alá, mivel itt is esélyünk lehet lefülelni a kialakulóban lévő dugulásokat. Az objektum kifejezést a tisztítóidomok, fordítóaknák gyűjtőfogalmaként kívántam alkalmazni, csakhogy pontosítsuk a megfigyelés irányát, tárgyait.
Zárásképp eheti feladványunk: 
 Kedves Látogató! Kérem írja meg nekem, hogy az alábbi állítást igaznak vagy hamisnak találja! (a cikk elolvasása segítheti a feladvány  helyes megfejtését)
A szennyvíztárolóra és környezetére vetett figyelem fordítottan arányos a duguláselhárításra fordítandó összeggel.
Jól mondom?
Nem?
Igen?
[polldaddy poll=6894499]
A helyesen választ beküldő Látogatók között, egy házi duguláselhárítás DVD-t sorsolunk ki, ill. a lapot üzemeltető duguláselhárító “mester” személyes jókívánságait fogalmazza meg a szerencsés nyertesnek. A jókívánságok megfogalmazásában a “mester” előzetesen egyeztet Fortuna kegyeltjével, hogy áldásos tevékenysége minél szélesebb spektrumon manifesztálódhasson.
A dugulaselharitasbudapesten.com = gazdag, hasznos tartalom a duguláselhárítás témaköreiben. 
Emellett elnyertük a legszebb duguláselhárító Budapesten 2012, 2018, 3012-es évi 1. helyezését, 2011-ben a duguláselhárítás vb. különdíjasa, 2013–ban a legtisztább duguláselhárítást végző szakember emlékkupa 1.helyezés,  legokosabb duguláselhárító 1899, 1920, 2013. évi 1. helyezett, hogy csak néhányat említsek a temérdek elismerésből.
***

S hogy ne okozzunk meglepetést, előre ismerkedjen meg árainkkal:

Tisztító idom | DuguláselhárításA duguláselhárítás apró fogásaiból

Tavaszi csapadékos időszakban problémát jelenthet a szennyvíztárolóban összegyűlő esővíz, mely jelentősen leterhelheti az emésztőaknánk kapacitását.  A hóolvadásból keletkező tetemes mennyiségű csapadékvíz szintén feltöltheti a szennyvíz tárolására kialakított házi emésztőrendszerünket, mely akár 1-2 nap alatt is telítődhet.  Munkám során többször is találkoztam ebben az időszakban ezzel a jelenséggel, ezért kiemelt jelentőséget tulajdonítok a szennyvíztároló vízszintje rendszeres ellenőrzésének. Ezzel az egy perces elfoglaltsággal komoly kiadásoktól kímélhetjük meg magunkat, hiszen az időben kiszippantott tárolóban nem alakul ki lefolyó dugulás.

Az ellenőrzés menete

Az ellenőrzés menete rendkívül egyszerű, így szakmai hozzáértést sem igényel.
A szennyvíztároló fedelének felnyitása után keressük meg a ház felől érkező lefolyóvezetéket, mely általában az emésztő felső részénél fellelhető cca. 40-80 cm magasságban.

A vezeték mérete 10 cm feletti (gyakoribb csődimenziók: 110, 125, 160mm)  mely anyagában lehet pvc, kg, esetleg eternit.
A szennyvíztárolóban megfigyelt folyadékszint nem érheti el a lefolyóvezeték alsó pontját, hiszen csak ekkor lehetséges a csővezeték öntisztulása. Ellenkező esetben a házból érkező szennyvíz a csatornavezetékben ragad, mely feltelítődik és dugulásokat okoz.  Sajnos a dugulások a szennyvíztároló kiszippantását követően is fennállhatnak, mivel a vezetékben összegyűlő szennyeződés már eltömítette az alapvezetéket.
Tervrajz | Szennyvízbekötő aknaAz alapvezetékek tisztítása házilagos praktikával is csak ritkán eredményes, ugyanis mint a vezeték mérete, mint pedig hossza nehéz feladat elő állítja az arra vállalkozó személyt. Rendszerint profi duguláselhárító szakember beavatkozását igényli a hiba elhárítása. Súlyosabb esetben magasnyomású csatornamosó berendezés bevetése is indokolt lehet a dugulás megszüntetéséhez. Tapasztalatom szerint érdemes a hosszabb szakaszokon a womával (nagynyomású csatornatisztító) átmosni a rendszerünket, mivel a spirálos duguláselhárítás nem minden esetben eredményezi a csővezeték teljes tisztulását.
Indokolt esetben csatornavizsgáló kamerával is ellenőrzöm a vezeték tisztaságát, hogy a dugulás visszatérésének még az esélyét is elkerüljük.
A fenti sorokból ismételten kiderül, hogy ez az aprócska időráfordítás, mely a szennyvíztároló folyadékszint ellenőrzéséből áll,  súlyos kiadásoktól mentesíthet minket.
Az ellenőrzésben hasznos segítség lehet egy elemlámpa használata, mellyel tájékozódhatunk az akna belső kialakításában.

Amikor semmit sem látunk

Nagyobb tárolóaknák, ill. többlépcsős emésztőknél előfordulhat, hogy a házból érkező lefolyócső a fedlap felől betekintve rejtve marad,  így nehezítve az ideális szennyvízszint megállapítását.
Ilyenkor hagyatkozhatunk a hallásunkra. Kérjünk meg valakit, hogy nyissa meg a csapot vagy használja a WC öblítőrendszert, majd pedig ideális esetben hallhatóvá kell válnia az aknába áramló szennyvíznek. Amennyiben nem hallható a víz zubogása, úgy szinte biztosak lehetünk benne, hogy a szennyvízszint elérte a kritikus magasságot, mely sürgős beavatkozást igényel.

Dugulásra figyelmeztető jel lehet:

a bugyborékoló lefolyórendszer, pincében vagy egyéb látható helyen lévő csatornaszivárgások, külső tisztítóaknák, tisztítóidomok feltöltődése szennyel…..stb
Összegezve: Rendszeres szennyvíztároló aknák, fordító-tisztítóaknák, tisztítóidomok ellenőrzésével költségmentesen üzemeltethetjük lefolyórendszerünket, megkímélve magunkat a duguláselhárításból adódó kiadásoktól, kellemetlenségektől.
Kedves Látogató!

Remélem hasznos információkat oszthattam meg Önnel és rendszeres látogatóm lesz honlapomon. Kérdéseit, észrevételeit is szívesen veszem és igyekszem a lehető leggyorsabban és legmagasabb szakmai kívánalmaknak megfelelően megválaszolni.
Dancs Gyula

***

Duguláselhárítás témában még elolvasásra ajánlom:
Tisztítóidomok rendeltetése a lefolyórendszerben, szerepük a duguláselhárításban

Általános tanácsok a dugulás megelőzéséhez: tanácsok

Kapcsolódó bejegyzés:
Kamerás csatornavizsgálat