Tisztító idomok rendeltetése a lefolyórendszerben, szerepük a duguláselhárításban

A lefolyórendszerek hibamentes üzemeltetésének egyik alapvető kritériuma, hogy rendelkezzenek tisztítási lehetőséggel. Pontosabban a 110 mm és az ezt meghaladó lefolyóméreteknél szempont a megfelelő helyre, illetve megfelelő távolságokra elhelyezett tisztítóidom, tisztítóakna. Természetesen előfordulhat, hogy 50 mm-es vagy 63 mm csőszakasz kivitelezése is megkívánja a tisztítási hely kialakítását, hogy eleget tegyen a szakmai kívánalmaknak.

Jelen írásomban a tisztító idomokkal kívánok foglalkozni, majd ezt követően részletesen is foglalkozom a tisztító aknák szerepével, rendeltetésével a szennyvíz és csapadékvíz elvezetésben.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a fővezetékek, illetve a fővezetékekbe kötött 110 mm-t meghaladó ágvezetékek tisztíthatóságát hivatottak biztosítani a rendszerbe beépített tisztítóidomok.

Miért van szükség tisztító idomokra?

Mint nevéből is kiderül, a lefolyórendszerben bekövetkezett dugulás elhárításához biztosít behatolást a duguláselhárítást végző szakembernek. Ezen berendezési tárgyon keresztül lehetséges a duguláselhárítás, akár spirállal akár magasnyomással történik a csatornatisztítási művelet. Hiányában a lefolyórendszerben fellépő dugulások elhárítása csak magasabb idő és energia befektetéssel orvosolható. Például némely esetben mellőzhető lenne a WC leszerelése, amennyiben a tisztítóidom igénybevételével elvégezhető lenne a duguláselhárítás.

Hová kell beépíteni a duguláselhárítás célját szolgáló tisztító idomot?

Elsődlegesen a kivitelezési tervben szereplő helyekre ill. hosszabb lefolyószakaszokon 8-10 méterenként illik tisztítási pontot kialakítani. A lefolyórendszerek összetettsége okán nem térnék ki minden beépítési eshetőségre, de a teljesség igénye nélkül megosztanék néhány példát a tisztítóidomok elhelyezkedésére.

– vízszintesen fektetett (szennyvíz, csapadékvíz) 110 mm. és azt meghaladó méret használatakor cca. 10 méterenként

– pincei alapvezetékek tisztíthatóságára (lehetőség szerint munkavégzés magasságában)

– függőleges lefolyó strangok tisztítására

– 110 mm. illetve feletti ágvezetékekben a gerincvezeték irányában hivatottak biztosítani a duguláselhárítási munkálatokat

Kereskedelemben fellelhető tisztító idomok:

Csavaros tisztítóidomA felsorolást a legpraktikusabb, egyben a legdrágább modellel kezdeném, mely nem más mint a csavaros zárókupakkal ellátott KG tisztítóidom.

Előnyei között megemlíteném, hogy biztosítja a duguláselhárítást végző szakembernek, hogy mindkét irányban elvégezhesse a tisztítási műveleteket. Megfelelő rutin ismeretében akár több év elteltével is kinyitható, majd szivárgásmentesen lezárható. Dugulás gyanújakor a csavaros kupak óvatos megnyitásával ellenőrizhető a lefolyóvezeték állapota, mely csökkenti a szennyvízkárok eshetőségét.

T idom pvc vagy kg kivitelben

T tisztítóidomTulajdonképpen teljesen megegyezik az egyes pontban említett zárókupakos modellel, azzal a különbséggel, hogy az idom lezárása nem menetes zárókupakkal történik, hanem a szerelésben megszokott gumigyűrű biztosítja a zárókupak szivárgásmentes illeszkedését.

Hátránya, hogy a gumigyűrű kiszáradása következtében problematikus a kupak eltávolítása, így a duguláselhárítók kevésbé kedvelik ezt a megoldást.

 

Y idom pvc vagy kg kivitelben

Y tisztítóidomKizárólag egy irányban biztosítja a duguláselhárítást. Természetesen a folyásiránnyal megegyezően lehetséges a lefolyótisztítás. Az idom lezárása itt is záródugóval történik, gumigyűrűs megoldással. Feltételezett feltelt lefolyószakasz ellenőrzésekor, óvatosan távolítsuk el a záródugót, nehogy a kiáramló szennyvíz kárt tegyen értékeinkben.

***

Tippek-trükkök – mit lehet házilag elhárítani: duguláselhárítás házilag

 

Aknafedél
Aknafedél

Kiborít, ha beborítják

Az utóbbi hónapok duguláselhárításai alkalmával többször nehézségeket okoztak számomra az eltemetett és föld lepte fordítóaknák, tisztítóidomok.
Ezek rendkívüli módon megnehezítik az eltömődött lefolyóvezeték újbóli szabaddá tételét. A duguláselhárítás kapcsán a nehézséget az okozza, hogy a mechanikusan (spirálosan) vagy akár a magasnyomású vízzel történő lefolyótisztítás során a spirál illetve a tisztítótömlő megcsavarodhat az akna kiszélesedő terében. Legrosszabb esetben akár a tömlő vagy a spirál kiszedése sem lehetséges ilyen esetekben, ugyanis a feltekeredett tisztítóeszköz már nem visszahúzható a számára szűk keresztmetszetű lefolyóvezetéken.

Szerencsére ilyenkor az esetek 99%-ában előkerül a problémát okozó akna, majd a feltárása után tökéleten kitisztítható az eldugult vezeték, nem kis örömet szerezve ezzel a megrendelőnek és az eszközeit féltő duguláselhárítónak egyaránt.
Ebből azonnal kitűnik, hogy milyen fontos jelentőségű a tisztítóaknák helyének pontos ismerete, hiszen komoly fejtöréstől mentesíthetjük magunkat, ha megjelenik a nem kívánt lefolyó dugulás.
Ingatlan vásárláskor érdemes tájékozódnunk az aknák hollétéről, hogy velünk semmiképp ne történhessen meg az említett kellemetlenség. Több év elteltével már nehezebb lesz információt szereznünk az előző tulajdonostól, már ha egyáltalán kapcsolatot tudunk vele létesíteni.

Ne féljen, nem robban a tisztítóakna

Továbbá ajánlatos időközönként belekukkantanunk a telkünkön található tisztítóaknába, mely támpontot ad lefolyórendszerünk állapotáról. Ezzel a minimális fáradozással, mely nem több, mint kettő perc, megkímélhetjük magunkat a duguláselhárítás költségeitől. Természetesen nem kell betegesen és naponta emelgetnünk az akna fedlapját, de félévenként ajánlott ellenőrizni.
Az aknákban felgyülemlett szennyeződések eltávolítása szintén indokolt lehet. Az akna tisztítását végezhetjük kerti tömlőnk segítségével vagy vödörrel is elvégezhetjük a házilagos duguláselhárítást. Szándékosan használtam a házilagos duguláselhárítás szóösszetételt esetünkben, hiszen otthonunkban leginkább megelőzéssel, másképp prevencióval operálhatunk, melyek értelmezésemben szinonímái egymásnak.
A rejtve maradt tisztítóidomok szintén nem segítői a duguláselhárításnak, de itt a spirál vagy mosótömlő megcsavarodási esélyei jelentéktelenek.
Tisztában vagyok vele, hogy a kertünkben elhelyezett aknafedelek, tisztítóidomok igen csekély esztétikai élményt nyújtanak, de szerepük a lefolyórendszerben vitathatatlan fontosságú.
Végszóként megemlíteném, hogy a rendelkezésemre álló modern eszközök segítségével utólagosan is felderíthetőek a rejtett műtárgyak (aknák, idomok) illetve a lefolyóvezeték nyomvonala is megállapítható nyomvonal meghatározó műszer segítségével. A vezeték belső állapota pedig csatornavizsgáló kamera bevetésével szintén fellelhető.

***

Kapcsolódó bejegyzés:
Kamerás csatornavizsgálat

Tisztító idom | DuguláselhárításA duguláselhárítás apró fogásaiból

Tavaszi csapadékos időszakban problémát jelenthet a szennyvíztárolóban összegyűlő esővíz, mely jelentősen leterhelheti az emésztőaknánk kapacitását.  A hóolvadásból keletkező tetemes mennyiségű csapadékvíz szintén feltöltheti a szennyvíz tárolására kialakított házi emésztőrendszerünket, mely akár 1-2 nap alatt is telítődhet.  Munkám során többször is találkoztam ebben az időszakban ezzel a jelenséggel, ezért kiemelt jelentőséget tulajdonítok a szennyvíztároló vízszintje rendszeres ellenőrzésének. Ezzel az egy perces elfoglaltsággal komoly kiadásoktól kímélhetjük meg magunkat, hiszen az időben kiszippantott tárolóban nem alakul ki lefolyó dugulás.

Continue reading