Emésztőgödör helyett szennyvíz csatorna

Az emésztőgödröknek befellegzett – szerencsére

Már nincs szükség emésztőgödörreEz nem csak környezetvédelmi szempontból ad okot a vidámságra, a duguláselhárítás is jóval hatékonyabban kivitelezhető.

Előfordulnak még csatornázatlan területek, ahol az emésztőgödör, avagy elegánsabb nevén „közműpótló” még helyt ad a fekete és szürke víznek, de duguláselhárítóként és magánemberként is bízom abban, jön a derítőre ború, és végre pontot tehetünk az akna tetejére, mert mindenütt kiépítésre kerül a szennyvíz csatorna.

Nézzünk pár alaptézist a házi szennyvízelvezető rendszerrel kapcsolatban.
Szerintem senkinek nem újdonság, hogy a lakóházból származó szennyvíz telken belül elhelyezett tisztítóaknáig való eljuttatása az ingatlantulajdonos kötelessége.
Az is tiszta sor, hogy a tisztítóidom az utcai telekhatártól meghatározott távolságon belül építhető ki. Ezt a tulaj és a kivitelező szakember egyezteti, az akna pozícióját írásban (helyszínrajzban) rögzítik, aláírják.
A gravitációs hálózati előírásokról a Magyar Nemzeti Szabványok rendelkezik!
A házi szennyvízelvezető csatornaépítésre meghatározott védőtávolságok vonatkoznak a vízvezetékkel, épületekkel, gázvezetékkel, földkábellel kapcsolatban.
A vezetéket előírt magasságú földtakarással kell felülbélelni, a felületi terhelés miatt.

A javasolt csőátmérő általában 110 mm, anyaga KG-PVC.

A csatorna lejtése több tényezőtől függ.

Érdemes kifogástalanul kiszámolni, kivitelezni, a későbbi dugulások megelőzése miatt.
Nagyon fontos, hogy a csatorna vízzárása tökéletes legyen, se oda, se vissza ne legyen átszivárgás. A csapadékvíz csatornába való vezetését pedig roppant szigorúan veszik – nem érdemes kockáztatni!
Az eltömődéseket kényelmesebb, olcsóbb megelőzni, mint elhárítani, ezért végezzünk időnként karbantartási csatornatisztítást végezni. A még nem teljesen „kifejlődött” gócokkal könnyebb leszámolni, mint a teljesen beállt, bemerevedett, bekötött dugulással.
Meglévő derítőnek semmi köze a közműcsatornához, eszünkbe se jusson köztük átfolyót létesíteni!

Tanácsos a szennyvízrendszert szellőzőcsővel ellátni

Ez biztosítja, hogy a közcsatornában olykor előforduló szívó hatás ne lépjen fel, melynek eredményeképpen bűzelzáróinkból a vákuum kiszívhatja a vizet, és a lakást elönti a bűz.
Ritkán látogatott épületeknél előfordul, hogy a szifonokból elpárolog a víz – érdemes pótolni, nagyon kellemetlen „élmény”, amikor a közös csatorna „aromája” felkúszik a lakásba.
Pest megyében, Fejér megyében a duguláselhárítás legtöbbje családi házaknál történik. Általában elzsírosodott mosogatólefolyókkal, WC dugulással van dolgunk, de a lakás csatornahálózatában bármely szakaszon, bármiből előfordulhat góc.

Teljesen mindegy, hogy a dugulás Budajenőn, Törökbálinton, Szigetszentmiklóson, Sződligeten van, a Világi Duguláselhárítás éppen olyan lelkiismeretesen, jutányos áron végzi a dugulások megszüntetését, mint Aszódon, Kosdon, Csőváron, vagy Telkiben.